Trung tâm Quản trị Mạng

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản wifi

1. Bấm vào phần đổi mật khẩu
2. Sẽ có một bảng thông báo hiện lên => Nhập tên đăng nhập và mật khẩu hiện tại
3. Sau đó sẽ xuất hiện 1 trang mới giao diện như sau:

4. Sau đó nhập mật khẩu cũ rồi 2 lần mật khẩu mới. Bấm UPDATE để xác nhận