You are here

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư (tính đến tháng 11/2016)

STTHọ và TênNgày sinhĐơn vịHọc hàmGhi chú
NamNữ
1Lương Công Nhớ1958 Ban Giám hiệuGiáo sư2016
2Nguyễn Cảnh Sơn1956 Ban Giám hiệuPhó Giáo sư 
3Đặng Văn Uy1952 Ban Giám hiệuPhó Giáo sư 
4Đinh Xuân Mạnh1957 Ban Giám hiệuPhó Giáo sư2013
5Nguyễn Viết Thành1961 Hội đồng Trường, TT HLTVPhó Giáo sư2010
6Nguyễn Văn Ngọc1955 Khoa Công trìnhPhó Giáo sư 
7Hà Xuân Chuẩn1961 Khoa Công trìnhPhó Giáo sư2012
8Đào Văn Tuấn1963 Khoa Công trìnhPhó Giáo sư2013
9Phạm Văn Thứ1954 Viện Đào tạo Sau Đại họcPhó Giáo sư2010
10Trần Anh Dũng1970 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2013
11Lê Quốc Vượng1957 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2013
12Trần Xuân Việt1958 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2015
13Lưu Kim Thành1954 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2010
14Hoàng Xuân Bình1957 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2011
15Lê Hồng Bang1954 Khoa Đóng tàuPhó Giáo sư 
16Nguyễn Kim Phương1974 Viện Đào tạo Sau Đại họcPhó Giáo sư2015
17Nguyễn Hồng Vân 1971Phòng Khoa học Công nghệPhó Giáo sư2013
18Vũ Trụ Phi1961 Khoa Quản trị-Tài chínhPhó Giáo sư2015
19Dương Văn Bạo1961 Khoa Kinh tếPhó Giáo sư2015
20Phạm Hữu Tân1960 Khoa Máy tàu biểnPhó Giáo sư2013
21Nguyễn Huy Hào1970 Khoa Máy tàu biểnPhó Giáo sư2015
22Phạm Văn Thuần1975 Phòng Đào tạoPhó Giáo sư2013
23Nguyễn Hồng Phúc1955 Phòng Khoa học - Công nghệPhó Giáo sư 
24Đặng Công Xưởng1965 Khoa Kinh tếPhó Giáo sư2015
25Lê Viết Lượng1956 Viện Cơ khíGiáo sư2006
26Lê Văn Điểm1969 Viện Cơ khíPhó Giáo sư2013
27Đào Ngọc Biên1965 Viện Cơ khíPhó Giáo sư2013
28Phạm Kỳ Quang1974 Phòng Khoa học Công nghệPhó Giáo sư2013
29Nguyễn Văn Sơn1961 Viện Đào tạo Sau đại họcPhó Giáo sư2013
30Lê Văn Học1960 Viện Đào tạo Sau đại họcPhó Giáo sư2010
31Nguyễn Đại An1958 Viện Khoa học & CNHHPhó Giáo sư2010
32Nguyễn Văn Tuấn1963 Viện Khoa học &CNHHPhó Giáo sư2015
33Đỗ Đức Lưu1962 Viện Nghiên cứu phát triểnPhó Giáo sư2010
34Trần Hồng Hà1974 Viện Nghiên cứu phát triểnPhó Giáo sư2015
35Đỗ Quang Khải1972 Khoa Đóng tàuPhó Giáo sư2015
36Nguyễn Mạnh Thường1964 Khoa Máy tàu biểnPhó Giáo sư2015
37Hoàng Đức Tuấn1974 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2015
38Trần Sinh Biên1971 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2015
39Ngô Kim Định1956 Thỉnh giảng Viện Môi trườngPhó Giáo sư2015
40Đào Minh Quân1976 Khoa Điện - Điện tửPhó Giáo sư2016
41 Nguyễn Công Vịnh1972 Trường Cao đẳng nghề VMUPhó Giáo sư2016
42Trương Văn Đạo1965 Khoa Máy tàu biểnPhó Giáo sư2016
43Lê Anh Tuấn1980 Viện Cơ khíPhó Giáo sư2016