TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khóa đào tạo về Nguồn nước khu vực Đông Nam Á năm 2019 tại Phnom Phenh, Campuchia.

PGS.TS Phạm Xuân Dương- Hiệu trưởng Trường ĐHHH VN tại Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 30 năm 2019 22/07/2019 28/07/2019 File Tải (150.53 KB)
Lịch công tác tuần 29 năm 2019 15/07/2019 21/07/2019 File Tải (131.74 KB)
Lịch công tác tuần 28 năm 2019 08/07/2019 14/07/2019 File Tải (59.08 KB)
Lịch công tác tuần 27 năm 2019 01/07/2019 07/07/2019 File Tải (60 KB)
Lịch công tác tuần 26 năm 2019 23/06/2019 23/06/2019 File Tải (59.99 KB)
Lịch công tác tuần 25 năm 2019 17/06/2019 23/06/2019 File Tải (62.41 KB)
Lịch công tác tuần 24 năm 2019 10/06/2019 16/06/2019 File Tải (62.78 KB)
Lịch công tác tuần 23 năm 2019 03/06/2019 09/06/2019 File Tải (61.59 KB)
Lịch công tác tuần 22 năm 2019 27/05/2019 02/06/2019 File Tải (59.9 KB)
Lịch công tác tuần 21 năm 2019 20/05/2019 26/05/2019 File Tải (62.19 KB)

Pages