Cán bộ, giảng viên

You are here

V/v Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi

Kính gửi:     Các Khoa, Viện, Bộ môn.

Để nghiệm thu và thanh toán kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các Khoa, Viện, Bộ môn; Phòng Khảo thí & ĐBCL thống nhất với các đơn vị như sau:

-  Nhằm tránh lãng phí nên các đơn vị không cần nộp bản cứng và thay vào đó là nộp đĩa CD kèm theo bản Thuyết minh tổng hợp (có mẫu kèm theo Thông báo này).