Cán bộ, giảng viên

You are here

Thông báo tổ chức buổi giới thiệu về học bổng JDS của Nhật Bản cho các cán bộ, giảng viên của Hải Phòng

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đỗ Trung Kiên- chuyên viên Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
Add.: 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 
Tel.: (+84) 31. 3735 681 
Fax: (+84) 31. 3735 282 
Mobile: (+84) 946 968 759 
Email: dotrungkien@vimaru.edu.vn

V/v Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi

Kính gửi:     Các Khoa, Viện, Bộ môn.

Để nghiệm thu và thanh toán kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các Khoa, Viện, Bộ môn; Phòng Khảo thí & ĐBCL thống nhất với các đơn vị như sau:

-  Nhằm tránh lãng phí nên các đơn vị không cần nộp bản cứng và thay vào đó là nộp đĩa CD kèm theo bản Thuyết minh tổng hợp (có mẫu kèm theo Thông báo này).