You are here

Công tác đào tạo

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế biển của đất nước với việc đảm nhận đào tạo tất cả các chuyên ngành có liên quan đến kinh tế biển, bao gồm hàng hải, đóng tàu, Kinh tế vận tải biển, Công trình thủy và thềm lục địa, Môi trường biển,...
Với 61 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, cử nhân; các kỹ sư, chuyên gia do Nhà trường đào tạo hiện chiếm đến hơn 80% lực lượng cán bộ kỹ thuật của các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển của đất nước.
Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Nhà trường hiện nay đang được giữ ổn định ở mức trên 3.600 sinh viên/ năm học. Với mức tuyển sinh như vậy, tổng số trên 23.000 sinh viên/học viên hiện đang đào tạo tại Trường bao gồm:
- Sau đại học: 886
- Đại học chính quy: 14.053
- Vừa làm vừa học: 7.600
Bên cạnh đó thông qua các hoạt động hợp tác, Nhà trường đã chủ động xây dựng các chương trình liên kết đào tạo (cấp độ Thạc sĩ khoa học, Tiến sĩ chuyên ngành, Tiến sĩ khoa học) nhắm thu hút công nghệ, chương trình đào tạo tiên tiến đồng thời đào tạo được đội  ngũ cán bộ khoa học, giảng viên trình độ cao cho Nhà trường, Ngành giao thông vận tải cũng như cả  nước. Các đối tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường bao gồm trên 30 trường đại học, học viện lớn trên thế giới.
Kết quả đào tạo Sau đại học, Đại học, Cao đẳng của Nhà trường 62 năm qua:

Giai đoạn

Trình độ Đại học, Cao đẳng

Trình độ Sau đại học

Hệ chính quy

Hệ vừa làm vừa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Trước 1986

4.499

698

0

0

1986-1995

3.881

2.016

0

80

1996-2005

8.555

2.839

4

587

2006-2015

20.163

15.877

20

1.852

Tổng

37.098

21.430

24

2.519

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
Đào tạo cấp độ Đại học: 42 Chuyên ngành
Cao đẳng:    14 Chuyên ngành

STT

Chuyên ngành đào to

H đào to

Nhóm ngành

1

Điều khiển tàu biển

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

2

Khai thác máy tàu biển

Đại học

3

Máy và tự động công nghiệp

Đại học

4

Điện tử viễn thông

Đại học

5

Điện tự động tàu thủy

Đại học

6

Điện tự động công nghiệp

Đại học 

7

Tự động hóa hệ thống điện

Đại học

8

Máy tàu thủy

Đại học

9

Thiết kế tàu & Công trình ngoài khơi

Đại học

10

Đóng tàu & Công trình ngoài khơi

Đại học

11

Máy và tự động hóa xếp dỡ

Đại học

12

Kỹ thuật cơ khí

Đại học

13

Kỹ thuật cơ điện tử

Đại học

14

Kỹ thuật ô tô

Đại học

15

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Đại học

16

Xây dựng công trình thủy

Đại học

17

Kỹ thuật an toàn Hàng hải

Đại học

18

Kỹ thuật công nghệ hóa học

Đại học

19

Kỹ thuật cầu đường

Đại học

20

Công nghệ thông tin

Đại học 

21

Công nghệ phần mềm

Đại học

22

Kỹ thuật truyền thông & Mạng máy tính

Đại học

23

Kỹ thuật môi trường

Đại học

24

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học

25

Kiến trúc và nội thất

Đại học

26

Luật Hàng hải

Đại học

 

 

 

 

 

LUẬT, KINH TẾ 

27

Kinh tế Vận tải biển

Đại học 

28

Kinh tế Vận tải thủy

Đại học

29

Logistics và chuỗi cung ứng

Đại học

30

Kinh tế ngoại thương

Đại học

31

Quản trị kinh doanh

Đại học 

32

Quản trị tài chính kế toán

Đại học 

33

Quản trị tài chính ngân hàng

Đại học

34

Kinh tế vận tải biển

Đại học 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

35

Công nghệ thông tin

Đại học

36

Điện tự động công nghiệp

Đại học

37

Kinh tế ngoại thương

Đại học

38

Tiếng Anh thương mại

Đại học

 

NGOẠI NGỮ

39

Ngôn Ngữ Anh

Đại học

40

Kinh tế hàng hải

Đại học

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

41

Kinh doanh quốc tế & Logistics

Đại học

42

Quản lý kinh doanh & Logistics

Đại học

 

 

Chuyên ngành đào tạo

Cấp độ đào tạo

1. Điều khiển tàu biển

2. Khai thác máy tàu thủy

3. Sửa chữa máy tàu thủy

4. Kế toán doanh nghiệp

5. Kỹ thuật điện tàu thủy

6. Điện công nghiệp

7. Hàn

8. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

9. Công nghệ thông tin

10. Điện tự động công nghiệp

11. Công nghệ ôtô

12. Kinh tế vận tải biển

13. Quản trị kinh doanh

14. Tài chính kế toán

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Cao đẳng, Trung cấp & Sơ cấp nghề

Trung cấp & Sơ cấp nghề

Sơ cấp nghề

Sơ cấp nghề

Cao đẳng

Cao đẳng

Cao đẳng

Cao đẳng, trung cấp nghề:  10 Chuyên ngành
Sơ cấp nghề:     12 Chuyên ngành
Đào tạo Thạc sĩ:  13 Chuyên ngành
Đào tạo Tiến sĩ :  7 Chuyên ngành

Chuyên ngành đào tạo

Cấp độ đào tạo

1. Khai thác, bảo trì tàu thủy

2. Kỹ thuật tàu thủy

3. Máy và thiết bị tàu thủy

4. Tổ chức & Quản lý vận tải

5. Bảo đảm an toàn hàng hải

6. Quản lý hàng hải

7. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

8. Kỹ thuật điện tử

9. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10. Quản lý kinh tế

11. Công nghệ thông tin

12. Kỹ thuật xây dựng CT dân dụng và công nghiệp

13. Kỹ thuật môi trường

14. Khoa học hàng hải 

Thạc sĩ & Tiến sĩ

Thạc sĩ & Tiến sĩ

Thạc sĩ & Tiến sĩ

Thạc sĩ & Tiến sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ & Tiến sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ & Tiến sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Các chương trình đào tạo của Nhà trường luôn gắn liền với thực tiễn thông qua các mô hình thực hành thực tế